Czeskie Góry » Góry Łużyckie, Czeska Szwajcaria » Rużowski Wierzch (Růžovský vrch)

Rużowski Wierzch (Růžovský vrch)

Potężny wierzch bazaltowy pochodzenia wulkanicznego o wysokości (619 m n.p.m.), niekiedy także nazywany Dieczinska Fudżijama. Zbocza góry pokryte są nasypem bazaltowym oraz liściastymi zaroślami leśnymi. Strategiczne położenie tego pagórsku doprowadziło już podczas wojen Napoleońskich do wybudowania wojskowego punktu obserwacyjnego na samym wierzchu. W drugiej połowie 19. stulecia zbudowano na wierzchołku 14 m wysoką drewnianą wieżę widokową, a nieco później i stałą restaurację. W roku 1893 po zniszczeniu starej wieży widokowej została wybudowana nowa wieża, również drewniana o wysokości 24 m. Jednak po jej zniszczeniu przez wichurę została w roku 1904 udostępniona tu nowa 18m wysoka budowla z przepięknymi widokami do dalekiej okolicy. W roku 1931 restauracja ta spłonęła a rozlatywująca wieża widokowa była później usunięta.
Rużowski wierzch Rużowski wierzch
Rużowski wierzch